Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 15 2018

podprzykrywka
4503 eaa0 500
via Radość.
Reposted fromnutt nutt viaPoranny Poranny

May 14 2018

podprzykrywka
4983 8754
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
podprzykrywka
3535 e418 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin
podprzykrywka
1238 18db
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viapomruki pomruki
podprzykrywka
I choć nikt z nas nie jest ideałem to potrzebujemy tej jednej osoby, dla której będziemy wszystkim. Miłością. Życiem. Całym tym nieidealnie doskonałym światem...
— Rafał Wicijowski, z książki "Oczami Mężczyzny"
Reposted fromsouvenirs souvenirs viapomruki pomruki
podprzykrywka
Jeśli życzysz sobie, żeby coś się stało, to musisz się zatroszczyć o to, żeby się stało.
— Triumf owiec, Leonie Swann
podprzykrywka
4975 88cf
Reposted fromgrubas grubas viagietrop gietrop

April 28 2018

podprzykrywka
Woleli nam wbijać do głowy, ile jest x do π, zamiast pomagać lepiej zrozumieć siebie i innych.
— Jay Asher - "13 powodów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaelinela elinela
podprzykrywka
3676 34ce 500
Reposted frompampunio pampunio viaelinela elinela
podprzykrywka
1330 1120 500
Reposted fromhare hare viaelinela elinela
podprzykrywka
4572 ef7f 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaelinela elinela
podprzykrywka
3410 4468 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaelinela elinela
podprzykrywka
Nie bój się sprzedać kopa każdemu pajacowi, który sprawia, że czujesz się gorsza, słabsza, niefajna, mało ważna, głupia, wykorzystywana. Sekret tkwi w tym, że póki nie pokazujesz gdzie są drzwi, idioci nie wiedzą, jak w nie trafić. Pokaż drzwi i miej święty spokój. Nie potrzebujesz wokół siebie nikogo, kto sprawia, że nie czujesz się najfajniejsza na świecie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaelinela elinela
podprzykrywka
5048 bd94 500

Sobota w Biedrze

Reposted fromstroschek stroschek viaelinela elinela
podprzykrywka
7292 175d
Reposted from21gramow 21gramow viaelinela elinela
podprzykrywka
7534 7aaa 500
Reposted fromtfu tfu viaelinela elinela
podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka
3116 f484
Reposted fromspring-flow spring-flow viaasylopath asylopath
podprzykrywka
7147 3690
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaelinela elinela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl