Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

podprzykrywka
9437 cd94
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPoranny Poranny
podprzykrywka
Trudno się zgubić, kiedy nie wiesz dokąd zmierzasz.
— Jim Jarmusch
podprzykrywka
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
podprzykrywka
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
2060 a337
podprzykrywka
Liczy się miłość, kolego, w tym świecie liczy się tylko miłość.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frommissbrodka missbrodka viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
8203 06e6 500
Reposted fromtichga tichga viaelinela elinela
podprzykrywka
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaelinela elinela
podprzykrywka
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viaelinela elinela
podprzykrywka
1761 6149 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
podprzykrywka
1762 dd51
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
podprzykrywka
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
podprzykrywka

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viatrue-love true-love
podprzykrywka
1010 6419
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatrue-love true-love
podprzykrywka
1065 cdcd 500
Reposted frommarceline777 marceline777 viaelinela elinela
podprzykrywka
8382 be8e 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaelinela elinela
podprzykrywka
2682 376e 500
Reposted fromfungi fungi viaelinela elinela
podprzykrywka

Potrafię przyznać się do błędu, przeprosić i wiele wybaczyć. Niezwykle cierpliwy ze mnie człowiek i myślę, że moje granice tolerancji dla ludzkich zachowań sięgają bardzo daleko. Taki już ze mnie typ. Ugodowy. Czasami jednak zdarzy się - chociaż niezwykle rzadko - że ktoś uprze się na tyle, że te granice przekroczy. (...) Wtedy już nikogo nie przepraszam, jedynie samą siebie, że wcześniej byłam tak grzeczna, nazbyt wyrozumiała w stosunku do innych i zbyt mało honorowa w stosunku do siebie.

— Aleksandra Steć
Reposted frommaddaleinee maddaleinee viaelinela elinela
podprzykrywka
podprzykrywka
8569 898d 500
Reposted fromtfu tfu viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl