Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2019

podprzykrywka
8559 4357 500
podprzykrywka
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianatory natory
podprzykrywka
8906 6472 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
podprzykrywka
8283 81f9
podprzykrywka
7877 aba7
Reposted fromonlyman onlyman viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
podprzykrywka
podprzykrywka
1021 a2f3
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
podprzykrywka
7905 8f80
Reposted frommartynkowa martynkowa viairmelin irmelin
podprzykrywka
6812 61aa 500
Reposted fromseriouslox seriouslox viairmelin irmelin
podprzykrywka
7528 fc3a 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszarakoszula szarakoszula
podprzykrywka
7478 1e97 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
podprzykrywka
0065 f487 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin

August 09 2019

podprzykrywka
6010 a59f 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
podprzykrywka
4765 dd00 500
Reposted fromzciach zciach viaelinela elinela
podprzykrywka
5482 e7a3 500
Reposted fromsavatage savatage viaelinela elinela
podprzykrywka
1707 38a3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaelinela elinela
podprzykrywka
9515 673f 500
Reposted fromezf ezf viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl