Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

podprzykrywka
podprzykrywka
6102 6d03 500
Reposted fromforget-YOU-not forget-YOU-not viaasylopath asylopath
podprzykrywka
3330 3e61 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaasylopath asylopath
podprzykrywka
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaasylopath asylopath
podprzykrywka
Play fullscreen
Black Rebel Motorcycle Club - Love burns
She cuts my skin and bruise my lips
she's everything to me
she tears my clothes and burns my eyes
she's all I want to see
she brings the cold and scars my soul
she's heaven sent to me.
Reposted fromPoranny Poranny
podprzykrywka
podprzykrywka

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaasylopath asylopath
podprzykrywka
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka - "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viaasylopath asylopath
podprzykrywka
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
podprzykrywka
Reposted fromshakeme shakeme viaasylopath asylopath
podprzykrywka
6936 b787 500
podprzykrywka
4471 55da 500
Reposted fromtfu tfu viagietrop gietrop
podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka
2983 201d 500
A wczoraj był tak zwany dzień mężczyzny. Miejcie zawsze dobry gust, panowie.
podprzykrywka
podprzykrywka
8322 cc07 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
podprzykrywka
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl