Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

5660 512c
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin
podprzykrywka
4159 3f21
Reposted fromlittle-things little-things viaPoranny Poranny
2495 a3e4
Reposted frombuddhablink buddhablink viaPoranny Poranny
podprzykrywka

June 21 2017

podprzykrywka
Reposted fromskatrix skatrix viawasteland wasteland
podprzykrywka
4182 d42b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawasteland wasteland
podprzykrywka
8481 1778 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabookart bookart
podprzykrywka
Zawsze wstydziłam się odbierać telefon stacjonarny.

Rozmowy z kimś obcym.

Nie cierpiałam wizyt w banku. 

Na poczcie.

Pani z okienka. 

Spojrzenia prosto w oczy.

Bałam się pierwszej wizyty w bibliotece.

I pierwszej w dziekanacie.

Wstydziłam sie pani z warzywniaka.

I ładnych chłopców o wrednych oczach.

I ładnych dziewczyn o wrednych oczach.

Wszystkich o wrednych oczach.




Telefonów czasami nadal nie odbieram...
— Rajstopy Hrabiny
Reposted fromznikajac znikajac viaszarakoszula szarakoszula
podprzykrywka
3786 e0ea
Reposted fromadaamanth adaamanth viaszarakoszula szarakoszula
podprzykrywka
Nigdy nie jest się biednym, jeśli ma się coś do kochania.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
podprzykrywka
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
podprzykrywka
Gdzieś musi być granica błędów do popełnienia przez jedną osobę.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viaquotes quotes
podprzykrywka
7870 4538
Reposted fromusual usual viawasteland wasteland
podprzykrywka
4419 a414
Reposted fromspring-flow spring-flow viawasteland wasteland
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viawasteland wasteland
podprzykrywka
5681 20c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawasteland wasteland
podprzykrywka
4730 d552 500
Reposted fromteijakool teijakool viawasteland wasteland
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viawasteland wasteland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl