Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

podprzykrywka
Każdego dnia znajdź czas tylko dla siebie. Obojętnie czy to będzie 10 minut w ciszy, czy długa relaksująca kąpiel, czy może spacer. Naucz się przebywać z sobą.
— Sylwia Rogala
podprzykrywka
5384 50c4 500
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
2328 7037 500

what-he-wears:

The Dadaist way by Paolo Roversi, Feb 2006, L’Uomo Vogue

Reposted fromerial erial viaelinela elinela
podprzykrywka
0588 ffe4
Reposted fromfrotka frotka viaelinela elinela

July 12 2018

podprzykrywka
7867 f28b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss
podprzykrywka
Reposted fromFlau Flau viaanikroku anikroku
podprzykrywka
5882 ce93 500
Reposted fromSEEiK SEEiK viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
podprzykrywka
7247 f6dd 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
podprzykrywka
6900 e095
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
podprzykrywka
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
podprzykrywka
6691 3278 500
Reposted fromtfu tfu viavstane vstane
podprzykrywka
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viavstane vstane
podprzykrywka
7855 e57a 500
Reposted fromtichga tichga viaPoranny Poranny
podprzykrywka
podprzykrywka
3957 eb92 500
"Some people feel love in their hearts. Some of us feel it all way into our souls. We’re the ones who can’t forget".
podprzykrywka
podprzykrywka
Otóż, jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland
podprzykrywka
Gustav Klimt’s “The Kiss”, reproduced on a devastated building in Syria by artist Tammam Azzam (via exiledsurfer)
Reposted fromc3o c3o vianiepotrzebnaprzygoda niepotrzebnaprzygoda
podprzykrywka
2558 376b
Naukowo. 
podprzykrywka
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl