Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

podprzykrywka
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoll oll
podprzykrywka
podprzykrywka
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromstylte stylte viaoll oll
podprzykrywka
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaoll oll
podprzykrywka
0605 ae96
Reposted fromcalifornia-love california-love viaoll oll
podprzykrywka
1752 3882
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
podprzykrywka
1204 782b 500
Reposted fromstroschek stroschek viay-xcv-y y-xcv-y
podprzykrywka
2800 3aa7 500
Reposted fromgreensky greensky viacoffeebitch coffeebitch
podprzykrywka
Zauważmy przy okazji, że polskie słowo "czaszka" zawiera w sobie "czas", tak jakby główną funkcją czaszki było skrywanie czasu. Jest więc za życia kapsułą i świadkiem czasu, pojemnikiem pamięci, naszym prywatnym, rozgwieżdżonym niebem.
— Jerzy Limon, Koncert Wielkiej Niedźwiedzicy
podprzykrywka
0452 ec6d 500
Reposted frombukoz bukoz viacoffeebitch coffeebitch
podprzykrywka
Reposted fromFlau Flau viacoffeebitch coffeebitch
podprzykrywka
Prędzej czy później wszystko samo się układa tak, jak miało się ułożyć.
Reposted fromupinthesky upinthesky via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
podprzykrywka
8158 88ee
Reposted fromspring-flow spring-flow via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
Byłeś wystarczająco silny, by trzymać mnie w ramionach, gdy walił się świat dokoła.
Byłeś wystarczająco delikatny, by pocałunkiem witać mnie w każdy nowy dzień.
Byłeś wystarczająco heroiczny, by reanimować mnie, gdy umierałam od środka.
Byłeś wystarczająco męski, by wprowadzić mnie w świat intymności.
Byłeś wystarczający, by nieustannie być obok.

Tylko ja nie byłam wystarczająco pewna siebie, by uwierzyć, że chcesz takiej codzienności.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
9277 38c9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
3864 ae5c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
2587 4d51
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl