Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

podprzykrywka
podprzykrywka
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
podprzykrywka
podprzykrywka
9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
podprzykrywka
podprzykrywka
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
podprzykrywka
2848 28c4 500
Reposted fromfelicka felicka viajas1mine jas1mine
podprzykrywka
podprzykrywka
2857 3fa6 500

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

podprzykrywka
9260 e8c5
Reposted fromczajnikq czajnikq viamadamemonroe madamemonroe
podprzykrywka
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
podprzykrywka
Zostań, bo najgorszym błędem jest odejście, od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście.
Reposted fromorchis orchis viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
Mama zawsze mi mówiła: „Niczego nie ułatwiaj mężczyźnie. Jeśli cię kocha, to cię znajdzie, choćbyś nie wiem gdzie była, zdobędzie cię nawet spod ziemi. A jak mu będziesz pomagać, to choćbyś podała się na srebrnej tacy, nic z tego nie będzie. Pamiętaj, nigdy nie ułatwiaj mężczyźnie”. Miałam te słowa „wdrukowane” w mózgu i w moim przypadku sprawdziły się. Mój mąż mówi, że nikt go w życiu tak nie umęczył jak ja. Teraz śmieje się z tego, ale ja jestem jego żoną.
— Magdalena Mielcarz
podprzykrywka
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
podprzykrywka
podprzykrywka
7305 b5b4
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaPoranny Poranny
podprzykrywka
Silne umysły rozmawiają o pomysłach i ideach, przeciętne o wydarzeniach, a słabe o innych ludziach.
— Sokrates
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl