Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

podprzykrywka
1201 6f83 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaelinela elinela
podprzykrywka
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaelinela elinela
podprzykrywka
"Co" i "Gdyby" to dwa niewinne słowa, ale gdy stoją razem obok siebie, nabierają mocy, by prześladować Cię przez całe życie.
— Listy do Julii
Reposted fromdifferent different viaelinela elinela
podprzykrywka
7209 794d 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viacoffeebitch coffeebitch
podprzykrywka
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze. 
— Henry Ford
Reposted fromtupfen tupfen viaelinela elinela
podprzykrywka
8992 b4af
Reposted fromscorpix scorpix viacoffeebitch coffeebitch
podprzykrywka
Na naszej planecie żyje pięć miliardów ludzi, tymczasem człowiek zakochuje się w jakiejś jednej osobie i nie wiadomo dlaczego, nie chce jej zmieniać na żadną inną.
— Jostein Gaarder
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelinela elinela
podprzykrywka
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viaelinela elinela
podprzykrywka
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viacoffeebitch coffeebitch
podprzykrywka
0017 39be
Reposted fromnazarena nazarena viaelinela elinela
podprzykrywka
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaelinela elinela
podprzykrywka
8507 2ea6 500
podprzykrywka
podprzykrywka
9314 b5b8
Reposted fromTenSigis TenSigis viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
podprzykrywka

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow via12czerwca 12czerwca
7509 19ad
podprzykrywka
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl