Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

podprzykrywka
6986 65c3 500
Reposted fromwindingroads windingroads viairmelin irmelin
podprzykrywka
2047 158d 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viairmelin irmelin
podprzykrywka
1345 208c
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
podprzykrywka
6781 5678 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin

July 18 2017

podprzykrywka
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
podprzykrywka
podprzykrywka
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
Życzę wam zdrowia, a resztę kombinujcie.
— dacie radę
5137 1668 500
Reposted fromkimik kimik viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
9239 1c27
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive
9153 3df1 500
podprzykrywka
8301 8975
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
7298 3292
Reposted fromtwice twice viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
Nie chciałam nic więcej poza tym, by ta relacja po prostu przetrwała te wszystkie próby, na które ją oboje wystawiliśmy.
Reposted fromsoplica soplica viayouaresonaive youaresonaive
podprzykrywka
Tak nic nie bawi mnie, już osiągam ten dziwny stan
Wiesz, przypomniałem sobie, że znów tu jestem sam
— Myslovitz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl