Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

podprzykrywka
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viaasylopath asylopath
podprzykrywka
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
podprzykrywka
Chemiczny świat, pachnący szarością
Z papieru miłością
— Myslovitz "Długość dźwięku samotności"
podprzykrywka
podprzykrywka
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
podprzykrywka

August 10 2017

podprzykrywka
0896 89aa

vasiljevsdeniss:

[170809]: Happy Birthday Deniss!

You are an inspiration to every learner out there— whether they’re students, athletes, laborers— anyone who’s fighting their respective battles everyday. We love you and we’ll always support you. We’ll be cheering you on from every corner of the world. Good luck this Olympic Season! We hope you’ll grow stronger and healthier in years to come. | 1 2 3 4 5 6

Reposted fromevenstars evenstars viahahat hahat
0547 9831
Reposted frommerrylordofmisrule merrylordofmisrule viahahat hahat
podprzykrywka
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viahahat hahat
podprzykrywka
Spalone mosty to najlepszy w życiu start.
— Budka Suflera
podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
podprzykrywka
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viaPoranny Poranny
podprzykrywka
podprzykrywka
Do taty: Mówiłeś coś? Głos z telewizora: Tak konkretnie to nic. Czy tylko mi odpowiada elektronika? 
— śmiesznie
Reposted fromniskowo niskowo viaasylopath asylopath
podprzykrywka
Spałam, ale tak naprawdę to nie był sen, tylko podziurawiony pobudkami letarg; co kilka minut wybudzała mnie transmisja z jawy, komunikat przypominający o tym, że tym razem koszmar nie jest snem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viaasylopath asylopath
podprzykrywka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl