Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2020

podprzykrywka
podprzykrywka
6516 0289 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Sponsored post
feedback2020-admin
podprzykrywka
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
4728 86d5 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
podprzykrywka
5838 1967 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
podprzykrywka
4890 97a8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
podprzykrywka
5336 55e5
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadamemonroe madamemonroe
podprzykrywka

Może tu nie chodzi o kwestię braku zaufania tylko o strach przed konsekwencjami jakie poniesiesz oddając komuś część siebie. 

— indiferencia
podprzykrywka
podprzykrywka
podprzykrywka
3546 7191 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
podprzykrywka
2853 1b9c 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamilostki milostki
podprzykrywka
Zawsze uważałam, że w prawdziwym związku powinno być wiele miejsc.. Miejsce na szacunek i zrozumienie. Miejsce na mówienie i słuchanie. Miejsce na patrzenie i dostrzeganie. Miejsce na pieszczotę i dopieszczanie. Miejsce na śmiech.. dużo śmiechu. Miejsce na kumpelstwo i wygłupy. Miejsce na obecność i odrobinę samotności. Miejsce na dużo hałasu i na ciszę. I miejsce na miłość. Bezsprzecznie.. najwięcej miłości.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamilostki milostki
podprzykrywka
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viamilostki milostki
podprzykrywka
3775 77d6 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabezimienna23 bezimienna23
podprzykrywka
8233 bd77
Reposted from0 0 viabezimienna23 bezimienna23
podprzykrywka
Odrobina lekceważącego dystansu jest konieczna, żeby zachować poczucie własnej wartości. Nie chodzi jednak o lekceważenie ludzi, lecz tego, co inni ludzie o nas myślą.
— Sherry Argov
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
podprzykrywka
Aby dwie osoby potrafiły ze sobą przetrwać życie, potrzebna jest szczerość, sztuka kompromisu, zaufanie. I poczucie humoru. To bardzo ważne, by umieć się razem śmiać. Gdy ludzie tego nie potrafią, są zagubieni.
— Agnieszka Lingas-Łoniewska
Reposted frommaybeyou maybeyou via12czerwca 12czerwca
podprzykrywka
Reposted fromshakeme shakeme viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...